Dr. Öğr. Üyesi Ezgi AKŞİN YAVUZ'dan "Okul Öncesi Dönemde Öğrenme Potansiyelini Desteklemek" Konulu Seminer

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Ezgi Akşin Yavuz Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen Öğretmen Akademileri kapsamında Okul Öncesi Eğitim Öğretmenleri ile bir araya geldi. Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen seminerde Akşin Yavuz, öğretmenlerle okul öncesi dönemde öğrenme, çağımızın öğrenme gereksinimleri ile çocukların öğrenme potansiyellerini en yüksek oranda destekleyebilmek, geliştirebilmek amacıyla neler yapabileceğimize dair öğretmenlerle fikir alış verişinde bulunmuştur. Erken yıllarda edinilen deneyim ve alışkanlıkların yaşam boyu etkilerinin sürmesinden hareketle çocukların bireysel farklılıkları, yetenekleri, ilgileri ve ihtiyaçları doğrultusunda onları geleceğe hazırlayacak, başarılı ve mutlu bir yaşam sürmeleri için ön koşul olan öğrenme becerileri ve uygulamalarına ilişkin örnekler paylaşmıştır. Öğretmenlerin soruları yanıtlanarak ve fikir alış verişlerinde bulunarak kurulan etkileşimlerle çocuklar için yapılabileceklere dair öneriler geliştirilmiştir. Resim

Bu içerik 18.03.2021 tarihinde yayınlandı ve toplam 52 kez okundu.