Okul Öncesi Öğretmenliği 4. Sınıf Öğrencilerinin Dikkatine:

Öğretmenlik Uygulaması II Dersi Dönem sonu değerlendirme toplantısı Doç. Dr. Şenay Bulut Pedük tarafından 16.06.2021 tarihinde saat 17.30 da aşağıdaki link üzerinden giriş yapılarak gerçekleştirilecektir.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a164e83b9939241aa8b72a158fac327e4%40thread.tacv2/1623334647212?context=%7b%22Tid%22%3a%2202bc5ccc-8fe1-410e-9c5b-43677c38d0f4%22%2c%22Oid%22%3a%2216524883-13e7-4a28-bd03-306d60ab74b3%22%7d
Bu içerik 10.06.2021 tarihinde yayınlandı ve toplam 33 kez okundu.